17
tammi

Storyline som verktyg för lärande kring hållbar utveckling

Ann-Catherine Henriksson

Att skriva ner ett föredrag som skall hållas under klimatmötet i Kapstaden, planera ett växthusbygge, arrangera en hållbar marknad eller välja den mest lämpade odlingsväxten för en åker är fiktiva uppdrag som eleverna kan möta under arbetet med olika storylines.

Är nyss hemkommen från en intensiv vecka av projektplanering tillsammans med andra forskare, lärarutbildare, rektorer och företrädare för olika organisationer kring frågor om hållbarhet. Under veckan har jag igen en gång haft möjligheten att reflektera kring hur väl metoden storyline passar just för teman som berör olika aspekter av hållbarhet. Under arbetet med storyline växer temat till en berättelse där eleverna utmanas gång på gång. Vi utgår från elevernas förförståelse av världen, visualiserar arbetet med konkreta bilder och modeller och skapar situationer där eleverna är tvungna att fatta beslut och argumentera för sina val.

I en storyline sker lärandet i en kontext, ett sammanhang som ökar elevens motivation och gör att lärandet upplevs som mer meningsfullt. Det att eleverna inom en storyline skapar egna karaktärer i berättelsen medför att det går att ta upp också svåra frågor. Eleven deltar i diskussionen och handlingen via sin karaktär. Eleverna kan härigenom också lättare iaktta frågor från olika perspektiv och avväga för- och nackdelar med olika beslut. Eftersom hållbarhetsfrågor ofta handlar just om teman som kan och bör iakttas från olika perspektiv lämpar de sig väl som tema för storylinearbetet.

Storyline-metoden är samtidigt ett arbetssätt och ett förhållningssätt till lärande. I arbetet utgår man från det eleverna redan vet och utmanar deras förförståelse. Eleverna är aktiva i sitt eget lärande. Metoden skapades inom lärarutbildningen vid universitetet i Glasgow i Skottland redan i slutet på 1960-talet. Tack vare att de grundande medlemmarna, bl.a. Steve Bell,  och deras aktiva arbete för att sprida informationen om metoden till andra länder används metoden i dag i ett förtiotal olika länder runt om i världen. Till Finland kom metoden under 1980-talet. Storyline-metoden stämmer väl överens med värdegrunden och målen i den nuvarande läroplanen i Finland.

För en lärare som inte tidigare har arbetat med Storyline-metoden är det lättast att pröva på färdiga planeringar som andra lärare har skapat. Exempel på färdiga planeringar för elever på olika åldersstadier finns bl.a. på Storyline Sveriges hemsida http://storyline.se/information/planeringar/ Här hittar man Storylines med teman som klimat, energi, invandrare, jämställdhet, Östersjön, transporter och könsnormer. Vartefter läraren blir mer van vid sättet att arbeta går det bra att skapa egna planeringar.

En underkategori av Storyline är de s.k. bokbaserade Storylines. Bokens berättelse ger då ramarna för arbetet. Ann-Kristin Eveli (2017) har i sin avhandling undersökt en Storyline med flyktingtema som baserar sig på boken En ö i havet av Annika Thor.

Då jag fortfarande arbetade med elever i klass använde jag mig regelbundet av metoden i min undervisning. Nu återkommer metoden främst inom mitt arbete kring lärarfortbildning. Sedan flera år tillbaka är jag medlem i den internationella planeringsgruppen inom arbetet för att sprida metoden. Vart tredje  år samlas pedagoger från världens olika hörn till en stor internationell Storyline-konferens. 2018 hölls konferensen i Slovenien. Våren 2021 ordnas konferensen i Göteborg. Temat är denna gång lärande för hållbarhet. Mer information om konferensen finns att läsa på sidan  http://conference.storyline.se/

Ann-Catherine Henriksson arbetar som lärarfortbildare inom Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande

Bilder: Ann-Catherine Henriksson

 

Referenser:

Falkenberg, C. & Hakonsson, E. (2004). Storyline-boken. Handbok för lärare. Malmö: Runa förlag.

Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, V. & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2018). “…but, it’s really grown on me, Storyline, as practical as it has been’: A critical inquiry of student teachers’ experiences of The Scottish Storyline Approach in teacher education. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 77: 150-159. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.09.017

Pihlgren-Eveli, A-K (2017). Litterär storyline som bidrag till interkulturell pedagogik. Doktorsavhandling. Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten Pedagogiska studier 21.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...