NÄTVERKET SIRENE

SIRENE – ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk inom miljö- och hållbarhetspedagogik

(Interdisciplinary Network of Environmental and Sustainability Education Research)

Syftet med SIRENE-nätverket är att sammanföra forskare inom miljö- och hållbarhetspedagogik samt att ge forskningen inom dessa områden större tyngd och ökad synlighet i det finländska samhället. Nätverket vill också stimulera till dialog mellan human- och naturvetenskaper och bygga broar mellan konstnärlig och vetenskaplig forskning.

SIRENE lyfter fram miljö- och hållbarhetsaspekter inom utbildning och samhälle tydligare och på ett mer genomgripande sätt än vad som skett tidigare. Ett centralt mål är att se till att kunskapen sprids mellan forskare och praktiskt verksamma på området. Hållbara lösningar kräver tvärvetenskapligt samarbete samt att forskningen förstärks och fördjupas. SIRENE:s mål är att få igång en diskussion där så många röster som möjligt får komma till tals. Nätverkets medlemmar är övertygade om att man genom ett djärvt tvärvetenskapligt samarbete kan närma sig såväl forskningen inom miljö- och hållbarhetspedagogik som den praktiska pedagogiken på helt nya sätt.

SIRENE:s mål är att öka växelverkan mellan forskare och lärare, praktiskt verksamma miljöpedagoger, personal vid skolor och läroanstalter samt övriga aktörer i samhället. De forskningsresultat som nätverket genererar kan tillämpas förutom på alla utbildningsnivåer även inom informellt lärande.

SIRENE:S HISTORIA

SIRENE grundades år 2016 av tjugo forskare och experter inom pedagogik, geografi, miljövetenskaper och konstutbildning. I april 2016 ordnades ett planeringsseminarium i Tvärminne i Hangö där deltagarna kom överens om namn och organisationsform, tog initiativ till en webbplats och en blogg, samt planerade programmet för det första verksamhetsåret.

Åren 2016 och 2017 fick SIRENE finansiering från Tiina och Antti Herlins stiftelse. Med hjälp av detta stipendium inleddes nätverkets verksamhet. I oktober samma år som det första seminariet hölls i Tvärminne ordnade SIRENE ett höstseminarium i Helsingfors. Vid detta seminarium kartlades medlemmarnas gemensamma forskningsintressen och planerades nätverkets framtid. Samtidigt publicerades SIRENE:s webbplats (www.sirene.fi) och startades SIRENE-bloggen (www.sirene.fi/blogi).

SIRENE nu och i framtiden

Våren 2018 utvidgades SIRENE:s ledningsgrupp. Den blev samtidigt mer mångsidig för att nätverket i fortsättningen ska kunna nå forskare och praktiskt verksamma inom miljö- och hållbarhetspedagogik inom många olika branscher på ett effektivare sätt än tidigare. I samband med förnyelsen införlivades  forskarkoordineringsgruppen med ledningsgruppen. I juni 2018 inledde SIRENE:s förnyade ledningsgrupp sitt arbete, och i den ingår följande personer:

Sirpa Tani (ordförande, Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten)
Essi Aarnio-Linnanvuori (Tammerfors universitet
)
Maria Huhmarniemi (Lapplands universitet)
Meeri Karvinen (Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper)
Tuija Kokkonen (Konstuniversitetets Teaterhögskola)
Erkka Laininen (OKKA-stiftelsen)
Anna Lehtonen (Jyväskylä universitet)
Petteri Muukkonen (Helsingfors universitet)
Niina Mykrä (Jyväskylä universitet)
Anne Pellikka (Uleåborgs universitet)
Ilkka Ratinen (Lapplands universitet)
Mikko Simula (Jyväskylä universitet)
Pia Sjöblom (Åbo Akademi)
Sakari Tolppanen (University of Eastern Finland)
Anna Uitto (Helsingfors universitet)
Veli-Matti Vesterinen (Åbo universitet/ Helsingfors universitet)
Noora Vikman (Östra Finlands universitet)
Veli-Matti Värri (Tammerfors universitet)
Lili-Ann Wolff (Helsingfors universitet)
Henrika Ylirisku (Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur)

BLI MEDLEM I SIRENE?

Forskare inom miljö- och hållbarhetspedagogik samt personer som är intresserade av forskning inom dessa områden kan ansöka om att bli medlemmar i nätverket. Även om SIRENE:s hemland är Finland kan även forskare och deras samarbetspartner inom miljö- och hållbarhetspedagogik från andra länder ansöka om att bli medlemmar i nätverket. Nätverkets ledningsgrupp fattar beslut om medlemskap.

BLI MEDLEM

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...