Sami Keto

Teen väitöskirjaa, jonka aiheena on ihmisen ja muun elämän välinen suhde, ja
erityisesti empatia ihmisen ja muun elämän välillä. Tutkimukseni on monitieteinen yhdistäen mm.
kasvatustieteitä, ekologiaa ja filosofiaa.

Lähtökohtanani on ihmiskeskeisyyden kyseenalaistaminen, ja siten tutkimukseni osallistuu laajempaan
keskusteluun ihmisen aseman uudelleen määrittelystä osana muuta elämää. Kehyksenä tutkimuksessani on ekososiaalinen näkökulma, joka painottaa ekologisten ja sosiaalisten kysymysten yhteenkietoutuneisuutta.

Tutkimuskysymyksiä on neljä: Millaisella mallilla voi kuvata ihmisen kytkeytymistä koko elämän verkkoon? Miten empatia sopii ihmisen ja muun elämän välisen suhteen tarkasteluun? Tuottaako muuhun elämään kohdistuva empatia kestävää elämäntapaa? Miten muuhun elämään kohdistuvaa empatiaa voi
kultivoida (pedagogiset keinot)?

AMMATTI / POSITIO

Väitöskirjatutkija

TAUSTAORGANISAATIO

Tampereen yliopisto

KOULUTUS

FM

ROOLI SIRENESSÄ

Jäsen

sami.keto(at)gmail.com

       JULKAISUJA
  • Aaltola, E. & Keto, S. (2017). Empatia – Myötäelämisen tiede. Into Kustannus oy. Helsinki.
  • Foster, R., Salonen, A. & Keto, S. (2019). Kestävyystietoinen elämänorientaatio pedagogisena päämääränä. Teoksessa Opetussuunnitelmatutkimus – Ajan merkkejä ja siirtymiä. Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-008-3

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...