Ilkka Ratinen

Olen ympäristön ja oppimisen ilmiöistä kiinnostunut maantieteilijä ja kasvatustieteilijä. Opetan luokanopettajaopiskelijoille kestävän kehityksen ja koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen pedagogiikkaa ja sovellan luonnontieteen sisältöjä moniin eri tiedonaloihin, kuten taiteen ja kulttuurin opetukseen ja tutkimukseen, horisontaalisesti integroimalla.

Tutkimuksissani tarkastelen tutkittavia ilmiöitä kokonaisvaltaisesti ja yritän muodostaa niistä laajoja synteesejä. Tutkimuksissani painottuu sekä systeemisen ajattelun eri näkökulmat että luonnontieteiden yhteiskunnalliset kytkökset. Sovellan ymmärrystäni Suomen ilmastopaneelin hankkeissa.

Avainsanat: ympäristöopetus, ekososiaalinen sivistys, dialogia, seikkailukasvatus

AMMATTI / POSITIO

Apulaisprofessori, dosentti

TAUSTAORGANISAATIO

Lapin yliopisto

KOULUTUS

FT, KT

ROOLI SIRENESSÄ

Jäsen

ilkka.ratinen(at)ulapland.fi

       JULKAISUJA
  • Tapper, J. & Ratinen, I. (2018). Systeeminen oppimissykli eheyttävän opetuksen tietokäsityksen mallina. Kasvatus 1/2018.
  • Ratinen, I., Kähkönen, A-L., Lindell, A. (2018). Pupils’ Understanding about Responsible Research and Innovation. International Journal of Environmental and Science Education. 13 (2), 143-154.
  • Ratinen, I. & Leppänen, J. (2018). Kotien ja koulujen vastuu ekososiaalisesta yhteiskunnasta In Moilanen, P, & Saukkonen, S. (eds.) Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen (pp. 11-19). Kasvatusalan tutkimuksia, 76. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.
  • Ratinen, I. (2009). Ainevirta-analyysin kehittäminen sumean logiikan ja geospatiaalisen mallinnuksen avulla. Esimerkkinä Kustavin taustakuormitus. Terra, 121 (1), 32-39.

  • Ratinen, I., & Keinonen, T. (2011). Student-teachers’ use of Google Earth in problem-based geology learning. International Research in Geographical and Environmental Education 20 (4), 345-358.

  • Ratinen, I. (2012). Different Cultural Values and Rural Development: The case of Kustavi. In S. Häyrinen, R. Turunen, & J. Nyman (Eds.), Locality, Memory, Reconstruction (pp. 69-84). UK: Cambridge Scholars Publishing.

  • Ratinen, I. (2013). Primary Student-Teachers’ Conceptual Understanding of the Greenhouse Effect: A Mixed Method Study. International Journal of Science Education. 35 (5-6), 929-955.

  • Ratinen, I. Kähkönen, A-L., Lindell. A. & De Vocht, M. (2016). In Silfverberg, H. & Hästö, P. (eds.): Annual symposium of the Finnish mathematics and science education research association 2015. Does RRI focused science teaching help students incorporate RRI into their Inquiry-based lesson plans? Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...