Essi Aarnio-Linnanvuori

Työskentelen WWF:llä ympäristökasvatuksen asiantuntijana. Väittelin tammikuussa 2018 tohtoriksi Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitokselta aiheenani ympäristöopetuksen monialaisuus ja arvolatautuneisuus. Ympäristökasvatuksen tutkijana minua kiinnostaa erityisesti tieteidenvälinen ympäristökasvatus, etiikka ympäristökasvatuksen sisältönä sekä ilmastokasvatus. Työssäni WWF:llä työskentelen lisäksi monenlaisten muiden teemojen parissa. Parhaillaan ajankohtaista on esimerkiksi maasto-opetuksen kehittäminen, sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen ympäristöopetuksessa sekä ympäristökasvatus harrastustoiminnassa. Olenkin kiinnostunut tekemään yhteistyötä sekä tutkijana että tutkimustiedon hyödyntäjänä.

Avainsanat: ympäristökasvatus, ilmastokasvatus, monialainen opetus, ympäristöetiikka, osallisuus

POSITIO / AMMATTI

Ympäristökasvatuksen asiantuntija

TAUSTAORGANISAATIO

WWF

KOULUTUS

Filosofian tohtori (ympäristömuutos ja -politiikka)

ROOLI SIRENESSÄ

Johtoryhmän jäsen

essi.aarnio-linnanvuori(at)wwf.fi

       JULKAISUJA
  • Aarnio-Linnanvuori, E. 2018. Ympäristö ylittää oppiainerajat: Arvolatautuneisuus ja monialaisuus koulun ympäristöopetuksen haasteina. Environmentalica Fennica 34. Helsinki: Helsingin yliopisto.

  • Tolppanen, S., Aarnio-Linnanvuori, E., Cantell, H. & Lehtonen, A. 2017. Pirullisen ongelman äärellä – kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen malli. Kasvatus 48 (5), 456-468.

  • Aarnio-Linnanvuori, E. (2016). Ympäristöaiheiden tieteidenvälisyys yleissivistävän opetuksen haasteena aineenopettajien näkökulmasta. Kasvatus & aika 2016:2, 33-50.

  • Aarnio-Linnanvuori, E. (2015). Ympäristöaiheet humanistis-yhteiskunnallisten aineiden opetuksessa. Teoksessa: Cantell, H. (toim.): Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia, 209-224. PS-kustannus, Jyväskylä.
  • Aarnio-Linnanvuori, E. (2013). Environmental issues in Finnish textbooks on religious education and ethics. Nordidactica 2013:1, 131-157.
  • Aarnio-Linnanvuori, E. & Ahvenisto, I. (2013). Koulutuspolitiikka ja realismi ristiriidassa? Kestävä kehitys peruskoulun ja lukion taloustiedon oppikirjoissa. Teoksessa: Tainio, L., Juuti, K. & Routarinne, S. (toim.): Ainedidaktinen tutkimus koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana, 49-67. Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...