21
touko

Studentexamen testar hemligen på vetskap om miljö och hållbar utveckling

Petteri Muukkonen

Geografi är ett av de ämnena som ingår i den finska studentexamen. Geografis styrka är det att det är ett så mångsidigt ämne. Geografi kombinerar både samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga teman. Med andra ord handlar geografi om hur människan påverkar naturen, och samtidigt, hur naturen påverkar människan. Geografin granskar dessa speciellt på ett rumsligt sätt. Rumsligheten är den synpunkt som i synnerhet skiljer den från andra discipliner.

”När kandidaterna väljer att studera geografi i gymnasium, och när de förbereder sig till studentskrivningar, får de samtidigt viktig kunskap om de här allvarliga temana (miljö och hållbar utveckling).”

I skolämnet geografi granskar man huvudlinjer och stora helheter av geografiska fenomen (till exempel migration, klimatförändring eller erosion). Alla tror att skolämnet geografi är bara inlärning av detaljer: platsnamn, huvudstäder eller stora floder. Men det är inte så. Till exempel i studentskrivningar bör en kandidat motivera och argumentera relevanta saker och vetskap. De viktigaste punkterna är geografiska processer och fenomenen. I sitt svar bör en kandidat även kunna binda ihop geografisk orsak och verkan.

Nu har jag nämnt tre viktiga grejer i geografi: 1) en dubbelriktad interaktion mellan människan och naturen, 2) geografiska processer och slutligen 3) rumslighet. Dessa är sådana saker som har ett starkt sammanband med förändringar i miljön och också med hållbar utveckling. Enligt förra studentskrivningar är sådana teman inkorporerade i flera frågor. Naturligtvis är det inte alltid tilltänkt. Istället är det naturligt eftersom miljöteman och hållbarhetsteman kan finnas i många globala och regionala frågor och teman. Till exempel påverkar klimatförändringen i många processer ute i naturen, i mänskliga aktiviteter och i samhällen. Också hållbar användning av naturresurser är en viktig del av geografiska temana. Därefter testar geografi i studentexamen vad kandidater vet om detta. Människan levar på jorden och geografi som vetenskap undersöker jorden.

”Speciellt är det geografis omfattning och mångsidighet vilka möjliggör geografis roll i miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling.”

När kandidaterna väljer att studera geografi i gymnasium, och när de förbereder sig till studentskrivningar, får de samtidigt viktig kunskap om de här allvarliga temana (miljö och hållbar utveckling). Därefter spelar varje geografilärare på gymnasienivå en viktig roll när hen undervisar om både miljöärenden och hållbarhetärenden. Och slutligen testar studentskrivningar på vilken nivå en kandidat kan sammanbinda geografiska teorier med aktuella teman.

Ganska ofta innehåller frågor i studentexamen något bakgrundsmaterial. I ämnet geografi är de ganska ofta kartor, tabelldata eller bilder. Ofta utmanar användningen av material kandidaterna att kombinera grundvetskap med en ny eller aktuell kontext. Kandidaterna bör tänka på vilka geografiska teorier och processer som påverkar i bakgrund i den här frågan. Och vilka är hot och möjligheter av den här processen eller fenomenet i den här kontexten.

Speciellt är det geografis omfattning och mångsidighet vilka möjliggör geografis roll i miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling. Och på gymnasienivå är det riksomfattande studentskrivningar som speglar officiella riksomfattande läroplansgrunder. Och i gymnasier tränar alla studenter för studentskrivningar. Således spelar studentskrivningar en viktig roll.

Petteri Muukkonen jobbar som universitetslektor och han undervisar geografi i Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Han är också medlem i styrgruppen för SIRENE.

https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/person/psmuukko

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...