23
joulu

Sivistys, osaaminen ja kestävät elämäntavat mukana Agenda2030 tiekartan valmistelussa

Petteri Muukkonen

Valtioneuvoston kanslia valmistelee yhdessä Kestävän kehityksen toimikunnan (https://kestavakehitys.fi/) kanssa Suomelle Agenda2030 tiekarttaa, jonka tavoitteema on näyttää tietä kaikkien YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-tavoitteiden toteutumiselle. Näin Suomi voi osaltaan edistää tavotteidne saavuttamisa globaalisti. Vuoden 2021 aikana Valtioneuvoston kanslia toteutti Agenda2030-murrosareenan Kestävän kehityksne toimikunnan jäsenille (ks. https://kestavakehitys.fi/toimikunta).

Murrosareena-prosessia varten oli tunnistettu kuusi muutosaluetta, jotka auttavat jäsentämään Murrosareena-työskentelyä ja auttoi Kestävän kehityksen toimikunnan jäseniä työskentelemään itseään kiinnostavassa ja edustamansa organisaation toimintaa vastaavassa muutosaluleessa. Muutosalueet olivat:

  1. Hyvinvointia edistävä ruokajärjestelmä
  2. Kestävä energiajärjestelmä
  3. Monimuotoisuutta ja hiilineutraaliutta vahvistava metsien, vesien ja maan käyttö
  4. Sivistys, osaaminen ja kestävät elämäntavat
  5. Hyvinvointi, terveys ja yhteiskunnallinen osallisuus
  6. Hyvinvointia edistävä talous ja työ sekä kestävä kulutus

Murrosareena työskentelyä koordinoi Aalto-yliopisto, ja sen tutkijat toimivat Murrosareenan ja sen kuuden muutosalueen teknisinä fasilitaattoreina. Asiantuntijafasiltaattoreina puolestaan toimivat muutosalueen teemoja tuntevat asiantuntijat tai tutkijat esimerkiksi eri yliopistoista. Minulla oli kunnia toimia muutosalueen ”4. Sivistys, osaaminen ja kestävät elämäntavat” asiantuntijafasilitaattorina. Murrosareenan aikana (5/2021 – 10/2021) toteutimme neljä työpajaa ja niiden välillä tapahtunutta komentointia, ja kirjallista työskentelyä. Murrosareenan lopputuotoksena syntyi polkukuva, joka esittää muutospolun tärkeimmät vaiheet ja askeleet sekä ne toimenpiteet, joita tarvitaan muutospolun päässä häämöttävien tavoitteiden saavuttamiseksi. Oman muutosalueemme polkukuvan pohjalta me asiantuntijafasilitaattorit laadimme polkumuistion eli polkukuvauksen (katso muutosalueen 4 polkumuistio täältä).

Kuva: Valtioneuvoston kuvapankki, https://kuvapankki.valtioneuvosto.fi/l/mhXB7hWM9FQk

Agenda2030:n Murrosareena-työskentelyn muutosalueen ”4. Sivistys, osaaminen ja kestävät elämäntavat” muutospolun visioksi Kestävän kehityksen toimikunnan jäsenet muodostivat pyrkimyksen edistää Suomessa kestävään kehitykseen liittyvää osaamista ja vankistaa siihen liittyvää arvopohjaa kansalaisissa kasvatuksen, opetuksen, ohjauksen ja laajemmin sivistyksen edistämisen kautta. Muutostavoitteita olivat muun muassa se, että a) ihmiset kokisivat oman elmänsä merkitykselliseksi kestävän kehityksen näkökulmasta, b) kaikilla on yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet kestävään kehitykseen liittyvää kasvatukseen, opetukseen ja ennen kaikkea oppiseen ja että c) laajalla rintamalla kasvatuksen ja koulutuksen tavoitteet ja käytäntö edistäisivät kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsemistä.

Polun toimijoissa, askeleissa ja jäsentelyssä korostuvat jatkuva oppiminen sekä koulutusta järjestävien eri tahojen laaja osallistaminen niin formaalia koulutusta järjestävistä tahoista aina seura- ja yhdistystoimintaan ja vapaaseen sivistystyöhön – tiedotusvälineitä ja mediaa unohtamatta. Tässä korostuu myös kriittinen medianlukutaito, koska kestävä kehitys, sen monisäikeiset ilmiöt ja syy-seuraussuhteet sekä varsinkin toimet ovat aiheita, joista löytyy tahataonta tai tahallista harhaanjohtavaa informaatiota. Ihmisten tulisi siis myös oppia kriittisesti arvioimaan median informaatiota ja näkemään todetut ja tieteen tunnustamat asiat väärästä informaatiosta

Muutospolun tavoitteet ja urakka on yhteinen – ja siihen tarvitaan siis kaikkia tahoja. Muutospolku korostaa myös kestävään kehitykseen liittyvän sivistyksen tason ja oppimisen jatkuvaa seurantaa koko polun toteuttamisen ajan. Nähtäväksi jää saadaanko muutospolun ansiosta kestävän kehityksen taitoja valtavirtaistettua Suomessa. Oli mielenkiintoista työskennellä Murrosareena-työskentelyssä yhden muutosalueen asiantuntijafasilitaattorina ja antaa oma panoksensa tällaiseen vaikuttavaan työhön kestävän kehityksen sivistyksen, kasvatuksen ja opetuksen edistämiseksi.

Kirjoittaja Petteri Muukkonen toimii maantieteen yliopistonlehtorina ja tutkijana Helsingin yliopistossa. Hän johtaa yhtä työpakettia ja omaa tutkimusryhmää laajassa ja monitieteisessä CRITICAL-hankkeessa, joka pyrkii edistämään nuorten kriittisiä medianlukutaitoja tänä digitaalisena aikakautena. CRITICAL-hanketta tukee Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN).

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...