21
syys

Päiväkodit arvostavat laatua ja vaivattomuutta, kun on kyse lähimetsistä

Laura Hintsanen

Lähimetsät ovat tärkeitä paikkoja varhaiskasvatuksessa. Metsissä leikitään, tutkitaan ja liikutaan. Samalla lapsille kasvaa suhde suomalaiseen luontoon. Millaisia lähimetsiä päiväkodit arvostavat, ja miten ne kokevat lähimetsien käytön? Tätä selvitin tuoreessa maantieteen gradussani.

Luonnon ja erityisesti metsien tarjoamia terveysvaikutuksia on tutkittu viimevuosina paljon. Perehdyin aiheeseen itse maantieteen alan kanditutkielmassani, ja innostuin niin paljon, että halusin selvittää myöhemmin gradussani metsien muitakin hyötyjä. Erityisesti kaupunkien lähimetsät kiinnostivat, koska ne ovat asukkaille helpoiten saavutettavissa. Graduaihetta etsiessäni selvisi, että Vantaan kaupungin ympäristökeskus suunnitteli seuraavan vuoden (2017) teemakseen lähimetsiä. Minua pyydettiin kartoittamaan päiväkotien käyttämiä metsäalueita. Tätä tietoa tarvittiin taustatiedoksi uutta yleiskaavaa varten. Samalla haluttiin tietää millaisia tarpeita päiväkodeilla on metsien suhteen. Hieno tilaisuus päästä syventymään lähimetsäaiheeseen!

Keräsin aineiston Vantaan päiväkodeille suunnatulla karttakyselyllä, jossa päiväkodit rajasivat kartalle käyttämänsä metsäalueet, piirsivät reitit niille ja vastasivat alueita koskeviin kysymyksiin. Vastausprosentti oli 59 % ja vastaajina oli 83 vantaalaista päiväkotia. Tutkimusmenetelminä käytin paikkatieto- ja kvantitatiivisia analyyseja. Halusin selvittää päiväkotien käyttämien metsien ominaisuuksia, käyttötiheyttä ja tärkeyttä sekä maantieteilijänä minua kiinnosti tietenkin metsien sijainti ja saavutettavuus.

Tuloksissa yllättävintä oli melkeinpä se, miten tärkeinä leikki- ja kasvatusympäristöinä päiväkodit lähimetsiä pitävät ja miten huolissaan ne ovat metsien säilymisestä. Kaikki päiväkodit ilmoittivat käyvänsä lähimetsissä – suurin osa (59 %) vähintään muutaman kerran viikossa ja neljäsosa jopa päivittäin tai useammin. Metsissä käydään sitä useammin, mitä lähempänä ne ovat, mitä paremmin ne vastaavat päiväkodin tarpeita ja mitä tärkeämpiä ne päiväkodille ovat. Suuremmat metsäalueet vastaavat päiväkotien tarpeita paremmin ja ovat tärkeämpiä kuin pienemmät. Metsän riittävän suuren koon lisäksi päiväkodit arvostavat metsissä luonnon monimuotoisuutta, luonnonmukaisuutta, roskattomuutta, pinnanmuotojen vaihtelevuutta ja ympäristön viihtyisyyttä. Siksipä roskaisuus, koirien jätökset sekä turvattomuus ovat yleisimmät metsien käyttöä rajoittavat tekijät.

Etäisyys lähimetsiin paljastui merkittäväksi metsien käyttötiheyteen vaikuttavaksi tekijäksi. Vastausten perusteella enintään 300 metriä pidetään sopivana etäisyytenä lähimetsään tai muulle viheralueelle ja tämä kriteeri täyttyykin lähes kaikilla päiväkodeilla. Siitä huolimatta suurin osa käytetyistä metsistä sijaitsee yli 300 metrin etäisyydellä. Lähimmät metsät eivät siis jostain syystä sovellu päiväkotien käyttöön yhtä hyvin kuin hieman kauempana sijaitsevat. Syynä voi olla esimerkiksi lähimpien metsien suuren kulutuspaineen aiheuttama maaston kuluneisuus ja monimuotoisuuden heikentyminen, metsän roskaisuus, liian pieni koko tai turvattomuus. Tämä on mielenkiintoinen tieto, joka on hyvä ottaa huomioon alueiden suunnittelutyössä.

Päiväkotien kannalta on tärkeää, että metsäalueita säilytetään rakennetun ympäristön keskellä, jolloin matkan pituus ei muodostu metsävierailuja rajoittavaksi tekijäksi. Metsien on oltava myös riittävän suuria, jotta ne pystyvät ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta ja vastaavat päiväkotien tarpeita. Lähimetsillä on päiväkotien lisäksi paljon muitakin käyttäjäryhmiä ja suuri vaikutus asukkaiden hyvinvointiin, joten metsien säilyminen tiivistyvässä kaupunkirakenteessa on erittäin tärkeää.

Yhteenvetona voin todeta, että mikä tahansa metsä ei kelpaa päiväkodeille lähimetsäksi. Lisäksi etäisyys lähimetsiin vaikuttaa suuresti niiden käyttöön varhaiskasvatuksessa.

FM Laura Hintsanen valmistui keväällä 2018 maantieteilijäksi Helsingin yliopistosta. Hänen pro gradu -tutkielmansa käsitteli päiväkotien lähimetsien käyttöä varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoja: Hintsanen, L. (2018). Lähimetsät päiväkotien ekosysteemipalveluna. Pro gradu -tutkielma. Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto. 70 s. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/273504/PRO_GRADU_Hintsanen.pdf

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...