31
loka

Muutosta aikaansaava oppiminen ja tutkimus

Erkka Laininen

Miten voimme rikkoa tieteiden välisiä rajoja ja tehdä tutkimuksesta ja tiedosta jokaisen kansalaisen työkalun maailman muuttamiseen?

Tulevaisuuden kestävyyskriisien ratkaiseminen edellyttää juurtuneiden poliittisten ideologioiden ja maailmankuvamme uudistamista. Pitäisikö tutkimuksella ja tutkijoilla olla vahvempi rooli yhteiskunnan kehitykseen vaikuttamisessa?

Ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tutkijaverkostolle tämä kysymys on erittäin tärkeä, onhan tutkimuksen kohteena nimenomaan oppiminen, vaikuttaminen ja muutoksen aikaansaaminen. Parhaimmillaan kestävyyskasvatus on demokratian vahvistamista. Se opettaa nykyisiä ja tulevia päätöksentekijöitä katsomaan asioita omaa näkökulmaansa laajemmin. Se kasvattaa kriittisiä ja omalla toiminnallaan yhteiskuntaa muuttavia kansalaisia, jotka haastavat päätöksenteon.

Tarvitsemme rajojen murtamista

Tulevaisuuden suuria kysymyksiä leimaavat kompleksisuus ja asioiden vahva keskinäisriippuvuus. Tieteen tekemisenkin on kiireesti noustava siiloistaan rakentamaan holistista käsitystä maailmamme ilmiöistä. Kestäviä ratkaisuja voidaan löytää vain ymmärtämällä luonnon, ihmisen, talouden ja hyvinvoinnin välisiä suhteita ja dynamiikkaa. Siksi tutkimukseen on tärkeää etsiä uusia tieteiden rajat murtavia lähestymistapoja.

Uusi yhteys oppimisen, tutkimuksen ja muutoksen välille

Ehkä tärkeintä on kuitenkin oppimisen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen muutoksen uudenlainen yhteys. Tarvitsemme koulutukselle uuden sivistystehtävän, joka antaa meille mahdollisuuden kysyä, millaisen yhteisen huomisen haluamme. Koulutusta ei pidä virittää vain ennalta annetun tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseen. Ihmisillä tulee olla oikeus vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisen rooli teknologialla on elämässämme, mistä hyvinvointimme syntyy tai millä ehdoilla talousjärjestelmämme toimii.

Tässä sivistystehtävässä tutkimuksella on keskeinen rooli, joka ei enää kavennu tiedon tuottamiseen ja ihmisten tietoisuuden lisäämiseen. Tutkimus ja uusin tieto tulee kytkeä suoraan oppimiseen ja muutoksen tekemiseen. Tulevaisuuden oppilaat eivät istu luokassa, vaan oppivat tutkimalla ja tekevät kestävää maailmaa todeksi tietoa hyödyntäen.

”Ehkäpä emme enää tulevaisuudessa puhu koulusta, vaan ainoastaan elinikäisestä oppimisesta.”

Näin tutkimus, koulutus ja oppiminen kohtaavat muutoksen polttopisteessä. Oppivassa yhteiskunnassa olemme kaikki oppijoita ja tulevaisuuden tekijöitä. Ehkäpä emme enää tulevaisuudessa puhu koulusta, vaan ainoastaan elinikäisestä oppimisesta.

Heitän haasteen koko verkostolle: Miten voimme rikkoa tieteiden välisiä rajoja ja tehdä tutkimuksesta ja tiedosta jokaisen kansalaisen työkalun maailman muuttamiseen?

Erkka Laininen työskentelee suunnittelupäällikkönä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiössä. Hän on SIRENEn johtoryhmän jäsen.

Kuva: Erkka Laininen

1 Response

  1. Marjatta Bardy

    Juuri näin, Erkka! Ajattelen samoin.
    Kun etsimme eri ilmiöiden välisiä yhteyksiä, asetumme keskinäisrtiippuvuuksien solmukohtiin, ja katsomme niistä käsin, miltä asiat näyttävät. Opiskelusta tuleekin tutkimista. Tutkimustyö puolestaan on väistätämättä opiskelua. Tutkiva opiskelu on aktiivista, ja yhteyksien etsiminen voi inspiroida uudenlaisia muutostarpeita…

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...