28
loka

Luonto kutsuu oppimaan, liikkumaan ja kuntoutumaan – pedagogisia ja didaktisia näkökulmia seikkailukasvatukseen

Seppo J.A. Karppinen, Maarit Marttila & Anita Saaranen-Kauppinen

Koronapandemian myötä suomalaiset ovat löytäneet luonnossa liikkumisen ja toimimisen laajasti. Luontoon mennään kokeilemaan uusia lajeja, rentoutumaan, kuntoilemaan, viettämään aikaa ja nauttimaan kauniista ympäristöstä. Luonnossa tapahtuva toiminta on kuitenkin aina ollut kiinteä osa kansamme historiaa. Se on liittynyt pitkään myös opetukseen, koulutukseen ja kuntoutukseen.

Luontoelämysten, toiminnallisuuden ja Suomen luonnon hyödyntäminen seikkailullisena ja kokemuksellisena oppimisympäristönä on erityisen ajankohtainen viesti 2000-luvun opetukseen, oppimiseen, koulutukseen ja kuntoutukseen. Keväällä 2020 ilmestyi kokoomateos ”Seikkailukasvatusta Suomessa – pedagogisia ja didaktisia näkökulmia 2020″,jossa 23 kirjoittajaa pohtivat seikkailukasvatuksen pedagogisia ja didaktisia näkökulmia laajasti. Artikkeleissa huomioidaan seikkailukasvatuksen merkitys ihmisen hyvinvoinnin, terveyden, luontosuhteen ja ekologisesti kestävän toimijuuden vahvistamisessa. Teos tarjoaa lukijalle eväitä seikkailukasvatuksen ymmärtämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen kokemuksellisena menetelmänä lapsista nuoriin ja ikäihmisiin kouluissa, oppilaitoksissa ja vapaa-ajan sektoreilla.

Teoksen kirjoituskielinä ovat suomi ja englanti. Kirja on jaettu kolmeen kokonaisuuteen niin, että ensimmäisessä osassa käsitellään seikkailukasvatuksen historiaa ja taustaa. Toinen osa keskittyy seikkailukasvatuksen pedagogiikan ja didaktiikan teoreettisiin näkemyksiin ja suuntauksiin. Kolmannessa osassa esitellään käytännön sovelluksia päiväkoti-ikäisistä nuoriin ja aikuisiin sekä perheliikunnasta kuntoutukseen. Osan englanninkielisistä artikkeleista ovat kirjoittaneet brittiläiset, yhdysvaltalaiset ja australialaiset pedagogit ja tutkijat, joilla on erityinen suhde Suomeen ja sen luontoon, ihmisiin ja seikkailukasvatukseen.

Askeleet pedagogisesti ja didaktisesti harkittuun, suunniteltuun ja perusteltuun toimintaan

Kirjassa seikkailukasvatuksella tarkoitetaan lähestymistapaa, jossa hyödynnetään seikkailullisia menetelmiä ja toimintatapoja kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Niin kasvattaja, ohjaaja, opettaja kuin terapeutti voi toteuttaa seikkailukasvatusta luotsatessaan lapsia, nuoria, aikuisia tai ikääntyviä joko ryhminä tai yksilöinä. Vaikka seikkailukasvatukseen kuuluvat haastavuus, yllätyksellisyys ja kokijalle ennakoimattomuus, on se pedagogisesti ja didaktisesti perustelua, harkittua ja suunniteltua. Se on tietoista intentionaalista kasvatusta ja ohjattua kokemuksellista oppimista. Seikkailukasvatus on kasvattavaa ja kehittävää vaikuttamista kasvatettavaan ja ohjattavaan. Teos antaa monipuolisia suuntaviivoja ja askeleita turvallisen ja perustellun seikkailukasvatuksen toteuttamiseen erilaisissa oppimisympäristöissä ja erilaisten ryhmien ja yksilöiden parissa.

Painettua kirjaa voi tedustella Humanistisen ammattikorkeakoulun verkkokaupasta https://www.humak.fi/innovaatiopalvelut/julkaisut/julkaisusarja/.

 

Kirjoittajista Seppo J.A. Karppinen työskentee Oulun Sairaalakoulussa, Maarit Marttila toimii Tampereen yliopistossa tutkijatohtorina sekä Tampereen kaupungilla opettajana ja Anita Saaranen-Kauppinen yliopettajana Humanistisessa ammattikorkeakoulussa.

Lähde: Seppo J.A. Karppinen, Maarit Marttila, Anita Saaranen-Kauppinen (toim./eds.), 2020. Seikkailukasvatusta Suomessa – pedagogisia ja didaktisia näkökulmia 2020: Outdoor Adventure Education in Finland – pedagogical and didactic perspectives. Humanistinen ammattikorkeakoulun julkaisuja 97. 293 sivua. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2020/01/seikkailukasvatusta-suomessa-outdoor-adventure-education-in-finland.pdf

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...