Ann-Christin Furu

Jag arbetar som universitetslektor vid Helsingfors Universitet, med fokus på småbarnspedagogik och barnträdgårdslärarutbildning. Mitt arbete utgår från min tvärvetenskapliga bakgrund. Med examina i både logopedi och pedagogik har jag ett brett intresse för de mellanmänskliga relationernas och kommunikationens betydelse för lärande. Jag har också ett långvarigt intresse för miljöfrågor och hållbarhetspedagogik inom lärarutbildning. 

Min post doc-forskning spänner över ett brett fält, men fokus ligger främst på de sociala dimensionerna av lärande för hållbarhet. I ett dialogfilosofiskt perspektiv utforskar jag de mellanmänskliga relationernas och kommunikationens betydelse i olika pedagogiska sammanhang. Jag intresserar mig också för hur ett relationellt synsätt kan bidra till lärande om hållbar utveckling. Med utgångspunkt i en narrativ forskningsansats intresserar jag mig för hur berättelser kan användas som redskap i arbetet med hållbarhetsfrågor på daghem och förskolor.

Jag åtar mig ibland frilansuppdrag inom min egen firma REFUGIUM och tillsammans med min sambo gör jag genom företaget JORDNÄRA kulturbaserat icke-vinstdrivande bildningsarbete med inriktning på hållbarhetsfrågor.

POSITIO / AMMATTI

Universitetslektor, post doc-forskare

TAUSTAORGANISAATIO

Helsingfors Universitet

KOULUTUS

Pedagogie doktor

ROOLI SIRENESSÄ

Grundande medlem, medlem i ledningsgruppen

ann-christin.furu(at)helsinki.fi

       JULKAISUJA
  • Furu, A.-C. (2004). En resa i röstens landskap – berättelser om lärande som kroppslighet och reflektion. Opublicerad avhandling för licentiatexamen. Åbo Akademi.
  • Furu, A.-C. (2004). Narrativ forskning – från personligt paradigm till en individuell narrativ. Teoksessa Østern, A.-L. & R. Heilä-Ylikallio (toim.): Språk som kultur – brytningar i tid och rum. Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, Rapport 11/2004.
  • Furu, A.-C. (2011). Resa i röstens landskap – en narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare. (Diss.) Åbo Akademis Förlag, Åbo.
  • Furu, A.-C. & Ahlskog-Björkman, E. (2015). Meningsskapande i förskolan – om kommunikationen mellan pedagog och barn vid en skapande aktivitet. Teoksessa Ahlskog-Björkman, E. & A.-C. Furu (toim.): Forskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism, 24–38. Åbo Akademi, Vasa, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Rapport 37/2015.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...