13
huhti

AVUSTUKSET TYÖPAJATYÖSKENTELYYN HAETTAVINA

SIRENE-verkoston tavoitteena on monialaisen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tutkimuksen edistäminen sekä tieteellisen ja taiteellisen tutkimuksen rajojen ylittäminen. Verkosto tarjoaa jäsenilleen konkreettisia mahdollisuuksia yhteistyön tekemiseen myöntämällä avustuksia työpajatyöskentelyyn vuoden 2017 aikana. Työskentelyn tavoitteena voi olla esimerkiksi yhteisen tutkimussuunnitelman tekeminen, apurahahakemuksen laatiminen, teoksen tai tutkimusaineiston työstäminen tai artikkelin yhteiskirjoittaminen.

Työskentely tapahtuu 2–3 vuorokauden mittaisena jaksona, johon liittyviin majoitus-, ruokailu- ja matkakuluihin voi saada avustusta. Avustusta haetaan SIRENE-verkoston johtoryhmältä. Avustuksen saamisen edellytyksenä ovat ryhmän tekemä työskentelyn toimintasuunnitelma ja perusteltu kustannusarvio sekä muiden alla esitettyjen yleisten hakuedellytysten täyttyminen. Avustukset myönnetään SIRENE-verkoston saamasta Tiina ja Antti Herlinin säätiön apurahasta.

Avustuksen saamisen edellytykset

 • Hakijaryhmässä on oltava vähintään kaksi jäsentä.
 • Kaikkien ryhmän jäsenten tulee olla SIRENE-verkoston jäseniä. Tarvittaessa jäsenyyttä voi hakea (www.sirene.fi/haejaseneksi/).
 • Ryhmän jäsenten tulee edustaa vähintään kahta eri tieteen tai taiteen alaa.
 • Ryhmällä on oltava nimetty vastuuhenkilö, joka toimii ryhmän yhteyshenkilönä ja vastaa työskentelyn ja kustannusten raportoinnista SIRENE-verkoston johtoryhmälle.
 • Ryhmän on kuvattava työskentelyn tavoite ja toimintasuunnitelma.
 • Ryhmä tekee suunnitelman työpajan toteutuksesta (paikka, ajankohta, realistinen kustannusarvio).
 • Työskentelyn tulee toteutua vuoden 2017 aikana. Avustusta ei kuitenkaan voi hakea jo toteutuneelle toiminnalle.
 • Ryhmä raportoi työpajan tulokset SIRENE-verkoston johtoryhmälle.
 • Ryhmä sitoutuu kirjoittamaan blogitekstin tai uutisen työskentelystään SIRENE-verkoston nettisivulle (www.sirene.fi).
 • Avustusta voidaan myöntää työpajan järjestelyistä aiheutuviin kustannuksiin (matkat, majoitus ja ruokailut sekä mahdolliset muut kulut). Avustusta ei myönnetä työkustannuksiin eikä päivärahoihin.
 • Avustuksen saamisen edellytyksenä ovat ryhmän jäsenten tekemät kulukorvauslaskut, joka sisältää kaikki tarvittavat kulutositteet. Ryhmän yhteyshenkilö kokoaa laskut yhteen ja toimittaa ne SIRENE-verkoston johtoryhmälle.
 • SIRENE-verkosto ei välttämättä korvaa kuluja täysimääräisenä. Tässä tapauksessa ryhmän jäsenet vastaavat itse osasta kustannuksista. Ryhmän maksimi kulubudjetti ilmoitetaan avustuspäätöksessä.
 • Hakemuksen toteutussuunnitelman arvioinnin perusteina ovat kustannusten kohtuullisuus ja ekologisen kestävyyden huomioon ottaminen.

Hakuaika

Avustusten hakuaika on 18.4.–10.5.2017 klo 24.00 saakka.

Hakulomake ja hakemusten lähettäminen

Hakemus kirjoitetaan Word-lomakkeelle, jonka kaikki SIRENEn jäsenet saavat sähköpostitse. Hakijaryhmän tulee vastata kaikkiin hakulomakkeen kohtiin. Hakijoita kannustetaan tiiviiseen ilmaisuun.  Mikäli et jostain syystä saa lomaketta sähköpostitse, pyydä sitä Sirpa Tanilta.

Hakemukset lähetetään sähköpostilla SIRENE-verkoston johtoryhmän puheenjohtaja Sirpa Tanille, sirpa.tani[at]helsinki.fi sekä johtoryhmän jäsen Erkka Lainiselle, erkka.laininen[at]okka-saatio.com.

Päätökset avustuksista

SIRENE-verkoston johtoryhmän ja tarvittaessa tutkimuksen koordinaatioryhmän edustajista koostuva valintaryhmä tekee päätökset avustuksen saajista 18.5.2017. Päätöksenteon perusteena on avustuksen saamisen edellytysten täyttyminen (ks. edellä). Mikäli hakemuksia tulee niin paljon, ettei kaikkia edellytykset täyttäviä esityksiä voida rahoittaa, valintaryhmä käyttää valinnassa laadullista harkintaa arvioiden ryhmän monialaisuutta, työskentelyn tavoitteita ja toteutussuunnitelmaa sekä kustannusten kohtuullisuutta.

Päätöksistä ilmoitetaan avustuksen saajille välittömästi valintakokouksen jälkeen. Hakemusten käsittelyyn eivät osallistu sellaiset johtoryhmän tai tutkimuksen koordinaatioryhmän jäsenet, jotka ovat itse avustuksen hakijoina.

Tiedustelut

Avustusta koskeviin kysymyksiin vastaa SIRENE-verkoston johtoryhmän puheenjohtaja Sirpa Tani, sirpa.tani[at]helsinki.fi.

 

SIRENE-verkoston johtoryhmä

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...